मिति र पात्रोको हिसाब गर्ने तरिका

लोकसेवा आयोगको परिक्षाको सामान्य बौद्दिक
परिक्षणमा सोधिने महत्वपूर्ण प्रश्न मध्ये एक
प्रकार मिति तथा पात्रोको हिसाब पनि हो । यस
प्रकारको प्रश्न हल गर्दा निम्न कुराहरुलाई
ध्यान दिएर गर्ने हो भने निकै सजिलोसँग हल
हुने देखिन्छ । मिति र पात्रोको हिसाब गर्ने
केही सरल तरिका वा ध्यान दिनु पर्ने
कुराहरु निम्न रहेका छन ।

1. वर्षमा ३६५ दिन हुन्छ भने Leap Year
मा ३६६ दिन हुन्छ ।

2. Leap Year भएको Feb. महिना २९
दिनको हुन्छ भने अन्य वर्षको Feb.
महिनामा २८ दिन हुन्छ ।

3. कुनै पनि वर्षको पछाडीको दुई
अंकलाई ४ ले निशेष भाग जान्छ भने त्यो Leap
Year हुन्छ । जस्तै २००४, २००८,२०१२
आदी ।

4. शताब्दीहरुमा अगाडीको दुई
अंकलाई ४ ले निशेष भाग
गएको अवस्थामा त्यो शताब्दी Leap
Year हुन्छ । जस्तै २०००, २४००,१६००
आदी ।

5. पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक
परिक्रमा लगाउन ३६५ दिन ५ घण्टा र ४८ मिनेट
लाग्ने हुनाले Leap Year को सृजना हुन्छ ।

6. बारको हिसाव गर्दा Year Ascending
Order मा दिएमा शेषलाई जोड्ने (+)
Descending Order मा दिएमा दिएको बारबाट
घटाउनु (-) पर्दछ ।

7. हरेक वर्ष ३६५ दिनको हुन्छ । त्यसलाई ७
ले भाग गर्दा शेष १ बाँकी रहन्छ ।
Leap Year मा शेष २ बाँकी रहन्छ
। त्यसैले Same day दिएर Year फरक पारेर
Question दिएमा दिएको दुइ Year घटाउने र
Leap Year संख्या जोडेर आउने संख्यालाई
दिएको बार मा (+-) गरेमा सोधेको बार आउछ । जस्तै
२०१३ Jan 1 sunday भएमा 2029 Jan 1
कुन बार हुन्छ ?

8. वर्षमा हुने दिन सम्झनका लागि हातको औलाको डिलमा गन्न
सकिन्छ । पहिलो (अग्लो भाग) ३१ दिनको हुन्छ
भने होचो भाग ३० दिनको हुन्छ । Feb.
महिना जहिले पनि अपवाद हुन्छ ।

9. Same Year मा Month को day फरक
पारेर कुन बार भनेर सोधेमा दिएको अवधिमा कति दिन
हुन्छ Count गरेर ७ ले भाग गर्ने आएको शेष
दिएको बारमा (+-) गर्ने त्यो बार हुन्छ । जस्तै
2013 Jan 24 wednesday भए May 21
कुन बार हुन्छ ?

10. Year र Month दुबै फरक पारेर
दिएमा दिएको महिना विचको दिनको सं्ख्या +
दिएको Year विचको Difference + Leap Year
को संख्याको योगलाई ७ ले भाग गरेर आउने शेषलाई
दिएको बारमा (+-) गर्ने । जस्तै 2013 Jan 10
sunday भए 2015 dec 10 कुन बार हुन्छ ।

11. पात्रो कुन Year को पात्रोसंग हुबहु मिल्छ
भन्ने प्रश्नमा विचमा Leap Year कति परेको छ
त्यसलाई दिएको दुई वर्ष घटाएर आउने संख्यासँग
जोडेर ७ ले भाग गर्दा शेष ० भएमा त्यो वर्ष
हुबहु मिल्छ ।जस्तै 2007 को पात्रो कुन
वर्षको पात्रोसँग हुबहु मिल्छ ? a) 2013 b)
2015 c) 2018 d) 2020

12. Year र day मात्र दिएर प्रश्न
सोधेमा आजको मितिलाई आधार मानेर हल गर्ने ।
जस्तै 2031 sep 11 मा कुन बार पर्छ ।

13. भोलीको पर्सि आजको अस्ती जस्तो प्रश्नमा आजलाई
आधार मानेर Circle को आधारमा बार निकाल्नु पर्छ
। भोली भविष्यकाल भएकोले
Clockwise र अस्ती भूतकाल
भएकोले AntiClockwise हुन्छ ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s