कम्प्युटर सम्बन्धी केही साधारण Tips & Trick हरु

1. माउसको काम कि बोर्डले गर्नुहोस्| यदि कुनै बेला तपाईंको माउसले काम गरेन भने के गर्नु हुन्छ ? तपाईंहरुलाई थाहा छ माउसको काम कि-बोर्डले पनि गर्न सकिन्छ ? त्यसको लागि Shift+Alt+NumLock कि थिच्नुस् र ok गर्नुहोस्। अब तपाईंले माउसको काम Number key हरुबाट गर्न
सक्नु हुन्छ।

2. कम्प्युटरको password बिर्सनु भयो भने यदि तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरको password बिर्सिनु भयो भने यो step प्रयोग गरेर
आफ्नो कम्प्युटर खोल्न सक्नु हुन्छ कम्प्युटर on गर्नुस् password Enter गर्ने ठाउँ देख् नु हुनेछ अब Ctrl+Alt+Delete कि थिच्नुस्| username लाई Change गरेर administrator राखिदिनुस् र ok गर्नुस्|

3. कम्प्युटरलाई छिटो ShuttDown गर्ने तरिका
सबै भन्दा पहिला Ctrl+Alt+Delete थिच्नुस्
Task Manager खुल्नेछ ShuttDown Tab मा क्लिक गर्नुस् Ctrl कि लाई press गरेरै TurnOff मा क्लिक गर्नुस्|

4. आफ्नो कम्प्युटरको सम्पूर्ण जानकारी यदि तपाईंलाई आफ्नो कम्प्युटर बारे सम्पूर्ण जानकारी थाहा छैन र त्यो जान्न चाहनु हुन्छ
भने, Start > Run मा क्लिक गर्नुस् र त्यहा Command टाईप गर्नुस्
Command पेज खुल्नेछ अब त्यहा system info टाईप गरेर Enter गर्नुस्
अब तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरको सम्पूर्ण Details
हेर्न सक्नुहुनेछ।

5. आफ्नो कम्प्युटरलाई Fast गराइराख्न चाहनु
हुन्छ भने, यदि तपाईंको कम्प्युटर Slow चल्छ र यसलाई Fast गराउन चाहनु हुन्छ भने यि कुराहरुलाई याद राख्नुस्-
आफ्नो कम्प्युटरको C Drive मा धेरै फाइलहरु
Save नगर्नुहोस् र सके सम्म C Drive को क्षमता 50% Free नै होस्। Desktop मा धेरै फाइलहरु राख् ने नगर्नुस् यसले तपाईंको कम्प्युटरको Ram त्यसमा Use भई राखेको हुन्छ र कम्प्युटर slow चल्छ।

6. कम्प्युटरमा काम सकिसकेपछि Shut Down गरेर मात्र off गर्ने गर्नुस।

20140509-084714 am.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s