तपाईको नजिकमा कुनै घटना घटेको छ? छ भने खबर गर्नुहोस् ।

यदि तपाईको नजिकमा कुनै घटना घटेको छ भने हामी तपाईको सूचनालाई पूर्ण रुपमा गोप्य राख्दै तपाईको सत्य-तथ्य सूचनाको आधारमा तुरुन्त अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न प्रतिवद्ध छौं । यसका लागी प्रहरी प्रधान कार्यालय अ. अ. विभागको सी. आई. सी. यू. शाखामा निम्न माध्ययमबाट २४ सै घण्टा आफ्नो सुचना दिन सक्नुहुने छ ।
सम्पर्क माध्यम:

फोन नं ४४१२७४८, १६६००१४१५१६ ( टोल फ्रि )
मोवाइल नं ९८४९०९११३९
फ्याक्स नं ४४१२७४८
ई–मेल cicu@nepalpolice.gov.np

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s