Internet Explorer बाट File Menu लाई लुकाउन चाहनु हुन्छ? हो भने यसो गर्नुहोस् ।

Internet Explorer बाट File Menu लाई लुकाउन चाहनु हुन्छ भने तपाईंले यी तरीका अपनाउन सक्नुहुनेछ :-

१) Start \ Run \ Regedit ।

२) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ।

३) दाँया भागको खाली ठाउमा Right क्लिक गरी New Binary Value मा क्लिक गर्नुस् र नाम राखी दिनुस् NoFileMenu ।

४) Value लाई 01 00 00 00 राखी दिनुस् ।

५) कम्प्युटरलाई Reboot गर्नुस् ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s