Desktop Cleanup Wizard लाई कन्ट्रोल गर्ने तरीका

Default मा Desktop Cleanup Wizard को पप अप हरेक ६० दिन पछि तपाईंको Desktop मा आउने गर्छ , यसलाई हटाउन चाहनु हुन्छ भने यसो गर्नुहोस् :-

१) Desktop मा Right क्लिक गर्नुस् ।

२) Properites मा जानुस् ।

३) Desktop Tab मा क्लिक गर्नुस् ।

४) Customize Desktop Button मा क्लिक् गर्नुस् ।

५) Desktop Cleanup Wizard मा भएको टिक मार्कलाई हटाइदिनुस् । प्रकृया पुरा भयो ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s