कम्प्युटरमा Scroll Bar को साइज (Width) बढाउने वा घटाउने तरीका:-

कम्प्युटरमा Scroll Bar को साइज (Width) बढाउन वा घटाउन चाहनुहुन्छ ?
यदी चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागी यो तरीका अपनाउन सक्नुहुनेछ :-

१) Desktop मा Right क्लिक गर्नुस् र Properties मा क्लिक गर्नुस् ।

२) Appearance Tab मा क्लिक गर्नुस् ।

३) Advanced Tab मा क्लिक गर्नुस् ।

४) Item मा Scrollbar चुज गर्नुस् ।

५) अब Size बढाउने हो या घटाऊने हो Amount राख्नुस् ।

६) ok , ok मा क्लिक गर्नुस् ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s