युरोपमा गैरकानुनी कामदारको अधिकार यस्तो छ । (युरोपियन मुलुकको नक्सा सहीत) :-

20131208-090943 pm.jpg

साधारणतया युरोपमा गैरकानुनी आप्रवासीले काम गर्न पाइदैन। युरोपियन युनियन अन्तरगत २४ राष्ट्रले गैरकानुनी कामदार बारेमा एउटै कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

20131208-091051 pm.jpg

तर, यो परिधी भित्र डेनमार्क आयरल्यण्ड र युके भने पर्दैनन । उनिहरुको आफनै आन्तरिक कानुन रहेको छ ।

20131208-091241 pm.jpg

२४ युरोपियन राष्ट्रको एकै नियम अनुसार गैरकानुनी रुपमा काम गर्दा भेटिएमा त्यस्तो कामदारलाई उनिहरुको देश फिर्ता पठाइने छ । यस पछी युरोप प्रवेशमा पुन आउनको लागि रोक लगाइने छ । यसै गरी सो कानुन् अनुसार गैरकानुनी आप्रवासीलाई काममा लगाउने हरुले पनि जरिवानको भागी हुनु पर्ने छ । साथै केही अवस्थामा काम लगाउने हरु माथि फौजदारी अभियोग लगाउन सकिने छ । विशेष गरेर गैरकानुनी आप्रवासीलाई लगातार काम लगाएको पाइएमा वा धेरै गैरकानुनी आप्रवासीलाई एकैले काम लगाएको पाइएमा फौजदारी अभियोग लाग्ने छ । मानव तस्कर को पिडित हो भनि जानी जानी काम लगाउने र नावालकलाई काम लगाउनेलाई समेत फौजदारी अभियोग लाग्ने छ ।

काम दिनेले काममा राखिएको वारेमा स्थानिय प्रशासनमा जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ । तर कसैले झुठा प्रमाण दिएर काम गरेको अवस्थामा भने काम उपलव्ध गराउने लाई सजाय हुदैन ।

20131208-091508 pm.jpg

यदी कुनै गैरकानुनी आप्रवासी काम गर्दाको अवस्थामा प्रकाउ परेको भए माथि उल्लेखित कुरा वाहेक उसको केही अधिकार भने रहन्छ ।

काम दिनेले कामको कानुनत तलव दिनु पर्न हुन्छ । जुन काम गरेको समय अनुसार वढीमा तीन महिनाको तलव दिनु पर्ने हुन्छ । यो अधिकार गैरकानुनी आप्रवासीले काम गर्दा पनि पाउने छ ।

20131208-091743 pm.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s