सबै फाइल खुल्छ यसरी

तपाइँले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेका तथा कसैले इमेलमा पठाएका फाइलहरु आफ्नो कम्प्युटरमा खोल्न नसकिरहनु भएको होला। आम कम्प्युटर चलाउने व्यक्तिले भोग्ने समस्या हो यो। आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको सफ्टवेयरले सपोर्ट नगर्ने (नचिन्ने) फाइल खोल्नका लागि निक्कै धामा हुन्छ।

हुन पनि कम्प्युटर चलाउने तपाइँ हामी सबैले हरेक दिन फरक फरक प्रकारका फाइलहरु चलाइ रहेका हुन्छौं। कम्प्युटरमा काम गर्दा त्यसमा रहेका सफ्टवेयरबाट अनेकन प्रकारका फाइलहरु उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्। विशेषता फरक फरक हुने ती फाइलको प्रयोजन र प्रयोग पनि फरक हुन्छ। साथै ती फरक फरक खालका फाइल हेर्नका लागि पनि फरक फरक सफ्टवेयर पनि आवश्यक हुन्छ। तर सबै खालका फाइल खोल्न सक्ने सफ्टवेयर हाम्रो कम्प्युटरमा हुँदैन। जसले गर्दा नयाँ खालका फाइल इमेल वा पेनड्राइभको माध्यमबाट आयो कि खोल्नलाई धामा पर्छ। कतिपय अवस्थामा त तपाइँले खोल्ने नसकेको अनुभव पनि होला। तर यसखालको समस्याबाट जोगिने र सबै प्रकारका फाइलहरु कम्प्युटरमा खोल्ने एउटा सहज उपाय पनि छ। त्यो हो एउटा सानो सफ्टवेयर राख्ने जसले सबै खाले करिब ८० प्रकारका कम्प्युटर फाइल खोल्न सक्छ।

20130707-020056 PM.jpg

यो सफ्टवेयरले यस्ता प्रकारका फाइल खोल्न सक्छ।
Code Files (.vb, .c, .cs, .java, .js, .php, .sql, .css, .aspx, .asp)
Web Pages (.htm, .html)
Photoshop Documents (.psd)
Images (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff)
XML Files (.resx, .xml)
PowerPoint® Presentations (.ppt, .pptx, .pps)
Media (.avi, .flv, .mid, .mkv, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .mov, .wav, .wmv, .3gp, .flac)
Microsoft® Word Documents (.doc, .docx)
SRT Subtitles (.srt)
RAW Images (.arw, .cf2, .cr2, .crw, .dng, .erf, .mef, .mrw, .nef, .orf, .pef, .raf, .raw, .sr2, .x3f)
Icons (.ico)
Open XML Paper (.xps)
Torrent (.torrent)
Flash Animation (.swf)
Archives (.7z, .gz, .jar, .rar, .tar, .tgz, .zip)
Rich Text Format (.rtf)
Text Files (.bat, .cfg, .ini, .log, .reg, .txt)
Apple Pages (.pages)
Microsoft® Excel Documents (.xls, .xlsm, .xlsx)
Comma-Delimited (.csv)
Outlook Messages (.msg)
PDF Documents (.pdf)
vCard Files (.vcf)
EML Files (.eml)

यो सफ्टवेयर कम्प्युटरमा राख्नुभयो भने तपाइँको कम्प्युटरमा तपाइँलाई चाहिने र जाने जतिका फाइल खुल्छन्। त्यसका लागि नयाँ सफ्टवेयर केही राख्नुपर्दैन। एउटैले पुग्छ। यो सफ्टवेयर यहाँ बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s